Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
ADR 2021 - Zmiany w przepisach w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - transport drogowy.
2021-02-18
Mikołów - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43

CO SIĘ ZMIENIA W PRZEPISACH  ADR 2021

   Cel  szkolenia:

 

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r oraz obowiązującymi (aktualizowanymi w 2020 roku) przepisami krajowymi.

 

Program szkolenia:

 1.Status i stan przepisów międzynarodowych

 2. Aktualny stan odstępstw od umowy 

 3. ADR a sprawa ,,polska”

 4Interpretacje oficjalne ADR

 5. ADR 2021: Przegląd zmian 

 6. ADR 2023: Informacje o kierunkach prac

 7. Dyskusja, pytania i odpowiedz

 

Prowadzący: Marek Różycki- doradca ds bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego, rzeczoznawca w zakresie magazynowania, ekspert sieci CIOP-PIB, ekspert grupy roboczej ONZ - WP 15, redaktor naczelny kwartalnika ,,Bezpieczeństwo w logistyce”.

  

 Data: 18.02.2021

 Cena: 850 zł netto/osobę

 Zgłoszenia:

  Ogierman Ewa 

  tel: 600 952 692 

 

  mail:tsl@szkolenie.edu.pl


webdesign, sklepy internetowe, strony www