Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Oddział Poznań
64-179 Poznań, ul. Strzeszyńska 31
tel.: 662 054 025, 662 057 824
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Oferujemy szkolenia niezbędne w praktyce kierowcy.
Szkolenia ADR - kurs podstawowy oraz kursy specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach, materiałów wybuchowych, materiałów promieniotwórczych
• Szkolenie doradców ADR
• Szkolenie do obsługi urządzeń ciśnieniowych (NO)
• Szkolenia dla kierowców i konwojentów przewożących zwierzęta.
Każdy kierowca, który zamierza zawodowo prowadzić:
  • autobus (prawo jazdy kategorii D) od dnia 10 września 2008 r
  • ciężarówki (prawo jazdy kategorii C) od dnia 10 września 2009 r
 musi ukończyć szkolenie zwane "Kwalifikacją wstępną".
Zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE oraz ustawą o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest do ukończenia, co 5 lat szkolenia okresowego trwającego 35 godzin. Ukończenie szkolenia będzie dokumentowane Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej i na jego podstawie wpisywany będzie do prawa jazdy kod.
Kontakt
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, Rybnicka 43
Tel. 032 2263 998
biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Finansowanie
Współpracujemy z agencjami kredytowymi. Możemy pomoc w znalezieniu korzystnego kredytowania. Zapraszamy do kontaktu.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny.
Dla posiadaczy karty oferujemy 5% rabat za udział w szkoleniach oferowanych przez nasz ośrodek.

Zapraszamy do naszego generatora testów związanych z kwalifikacją wstępną ma stronie www.baza-wiedzy.edu.pl Baza powstaje w wyniku naszych doświadczeń szkoleniowych oraz uwag zgłaszanych przez kierowców, którzy zdawali egzamin. Generator dostępny jest on-line. Korzystanie z niego nie jest związane z żadnymi opłatami. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Dla korzystających z serwisu mamy specjalne oferty szkoleniowe. Wystarczy mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl

webdesign, sklepy internetowe, strony www