Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Oddział Poznań
64-179 Poznań, ul. Strzeszyńska 31
tel.: 662 054 025, 662 057 824
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
MAGAZYNOWANIE ODPADÓW - NOWE WYMAGANIA od 01.01.2021.
2022-06-29
MIKOŁÓW - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43

CEL SZKOLENIA:

 

  Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmodyfikowane wymagania odnośnie magazynowania odpadów. Szkolenie prezentuje wprowadzone nowymi regulacjami wymagania oraz wskazuje sposoby ich realizacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1  Podstawy prawne dla gospodarki odpadami

2. Co jest czym?

3. Metody ograniczania oddziaływania odpadów

4. Nowe regulacje (01.01.2021)

5. Wstępne magazynowanie odpadów

6. Wymagania dla miejsc magazynowania

7. Wymagania dla pojemników i opakowań

8. Wymagania dla odpadów zakaźnych i medycznych

9. przepisy przejściowe

10. Wymagania ppoż dla składowania odpadów

11. Pytania uczestników

 

Data: 29.06.2022
Cena: 850 zł netto/osobę
Zgłoszenia:Ogierman Ewa 
tel: 600 952 692 
mail: tsl@szkolenie.edu.pl


webdesign, sklepy internetowe, strony www