Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Oddział Poznań
64-179 Poznań, ul. Strzeszyńska 31
tel.: 662 054 025, 662 057 824
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
Kurs dla osób związanych z transportem zwierząt
2022-08-31
Mikołów - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43

ADRESAT:

Osoby bezpośrednio uczestniczące w procesie transportu, czyli kierowcy, konwojenci, pracownicy baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt. Odbycie szkolenia wskazane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt

TEMATYKA ZAGADNIEŃ:
Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego
Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie
- Dokumenty wymagane przy transporcie żywych zwierząt
- Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mające wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków  w czasie transportu
- Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku
- Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia zwierząt, wymagane postoje, karmienie i pojenie
- Zachowania behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i  wyładunku
- Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt
- Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów
- Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu
- Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach
- Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewniania optymalnych warunków zoohigienicznych podczas przewozu zwierząt

  • Uzyskanie, po zdaniu egzaminu wewnętrznego, Licencji dla kierowców i osób obsługujących o nabyciu kwalifikacji, wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 17 ust. 2. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z 22.12.2004r
    Licencja ta obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.CZAS TRWANIA : 8 godzin

KOSZT : 450 złotych za osobę 
Kontakt
Ogierman Ewa
600 952 692
tsl@szkolenie.edu.pl


webdesign, sklepy internetowe, strony www