Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Oddział Poznań
64-179 Poznań, ul. Strzeszyńska 31
tel.: 662 054 025, 662 057 824
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
Gospodarka odpadami: Magazynowanie , transport, praktyka
2023-03-24
MIKOŁÓW - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43
Cel szkolenia:
Szkolenie prezentuje wymagania związane z obrotem odpadami od etapu wytworzenia do ich utylizacji, przy uwzględnieniu wymagań prawnych związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Najważniejszą część szkolenia stanowią aspekty magazynowania, pakowania i transportu odpadów oraz prezentacja nowych regulacji w tym zakresie.
Szkolenie jest adresowana do osób odpowiedzialnych za poprawne kształtowanie polityki odpadowej w przedsiębiorstwach, przewoźników oraz wykonujących operacje logistyczne.
Forma zajęć
Zajęcia są prowadzone poprzez aktywną dyskusję, wykład, prezentację przykładów oraz analizę przypadków. Przedmiotem zajęć jest prezentacja sposobu rozwiązywania problemów występujących w branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach.
Program szkolenia
  1. Definicja odpadu
  2. Wymagania prawne
  3. Wytwarzania odpadów
  4. Przechowywanie, gromadzenie i magazynowanie odpadów
  5. Wymagania dla magazynu odpadów
  6. Dobre praktyki w zakresie poszczególnych typów odpadów:
        7. Właściwa praktyka transportowa
        8. Zdarzenia awaryjne i BHP
        9. Poprawna praktyka podczas usuwania odpadów niezidentyfikowanych
      10. Pytania 

Data: 24.03.2023
Cena: 850 zł netto/osobę
Zgłoszenia: Joanna Poloczek 
tel: 600 952 692 
mail: tsl@szkolenie.edu.pl

webdesign, sklepy internetowe, strony www