Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Oddział Poznań
64-179 Poznań, ul. Strzeszyńska 31
tel.: 662 054 025, 662 057 824
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
Szkolenie okresowe przewóz osób kat C
2023-03-20 - 2023-03-24
MIKOŁÓW - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43

Szkolenie adresowane do kierowców ciężarówek (kategoria prawa jazdy C)

Termin ukończenia szkolenia określony jest wg dat uzyskania prawa jazdy.

Szkolenie okresowe i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy przy przewozie rzeczy

Kategoria prawa jazdy

Data uzyskania prawa jazdy po raz pierwszy

Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego

 

 

C1, C

do 31.12.1980

do 10.09.2010

01.01.1981-31.12.1995

do 10.09.2011

01.01.1996-31.12.2000

do 10.09.2012

01.01.2001-31.12.2005

do 10.09.2013

01.01.2006-10.09.2009

do 10.09.2014

Moduły obowiązkowe obejmują "przypomnienie wiadomości" - w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną.

 

Tematyka zajęć:

1) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;

2) Stosowanie przepisów;

3) Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska w tym:

 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 - Czynnik ludzki w przewozie drogowym

 - Wizerunek firmy - obsługa klientów

 - Pierwsza pomoc

 - Ergonomia dla kierowców

 - Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym

 - Krajowy przewóz drogowy

 - Międzynarodowy przewóz drogowy

 - Mocowanie ładunku

 - Przewóz drogowy zwierząt

 - Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe

 - Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe

 - Przewóz drogowy artykułów szybkopsujących się

 - Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną

 - Przewóz drogowy drewna

 - Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy

 - Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

 - Ograniczenia w przewozie drogowym towarów

 - Nienormatywne przewozy drogowe

 

Zgłoszenia:

Ewa Ogierman,Joanna Poloczek

tel. 698 416 081,600952692

tel 32 7797220


webdesign, sklepy internetowe, strony www